קולות קוראים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
בקשות לתמיכה לשנת 2023 לתאגידים ללא כוונת רווח 02/12/2022 01/04/2023

עבור לארכיון המכרזים