כח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
5/23 מנהל/ת מחלקת השבחה חיצוני 18/01/2023 02/02/2023
4/23 מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי חיצוני 18/01/2023 02/02/2023
טופס הגשת מועמדות למכרז כוח אדם פנימי/חיצוני

עבור לארכיון המכרזים