כח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
59/22 מנהל מרכז הנוער פידל ורכז הכנה לצה"ל אוכלוסיות מיוחדות (הארכה) חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
25/23 קב''ט מוסדות חינוך חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
26/23 פקח/ית עירוני חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
27/23 תובע/ת עירוני בלשכה המשפטית חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
28/23 ממונה בטיחות ונגישות עירוני (סגן מנהל אגף שירות) חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
29/23 מנהל/ת מרכז למשפחה - למשפחות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות באגף הרווחה חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
30/23 חשמלאי מוסמך לאגף התחזוקה חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
16/23 מנהל/ת מדור דיגיטל חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
18/23 עו''ס מדריך ראש צוות אזורי – צוות פרט ומשפחה חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
19/23 עו''ס מנהל מדור נוצ''ץ חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
20/23 מדריך לפרויקט נוח''ם (נוער חרדי מנותק) חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
21/23 מנהל/ת מרכז הורות וטף חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
22/23 מנהל/ת מדור סדרי דין חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
23/23 עו''ס נוחם (נוער חרדי מנותק) חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
24/23 רכז/ת קהילה במינהלת להתחדשות עירונית חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
טופס הגשת מועמדות למכרז כוח אדם פנימי/חיצוני

עבור לארכיון המכרזים